1.
Bromark K, Spånberger Weitz Y, Erlandsson S, Schön U-K. Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning. SVT [Internet]. 05 mars 2023 [citerad 25 februari 2024];29(3-4):325-44. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4680