1.
Hultman L, Sandman F, Nelson J, Åkerlund M, von Koch L, Tistad M. "Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet": - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess. SVT [Internet]. 05 mars 2023 [citerad 23 juni 2024];29(3-4):305-24. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4673