1.
Gruber S,  Gustafsson K, Sköld J. Förord: Deltagande forskning i socialt arbete. SVT [Internet]. 05 mars 2023 [citerad 01 december 2023];29(3-4):259-68. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4669