1.
Osvaldsson Cromdal K. Välkomna till ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift!. SVT [Internet]. 12 januari 2023 [citerad 04 februari 2023];29(2):129. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4621