1.
Alakoski S. Professorsinstallation 2021. SVT [Internet]. 12 januari 2023 [citerad 04 februari 2023];29(2):235-54. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4615