1.
Salonen T, Panican A. Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet. SVT [Internet]. 12 januari 2023 [citerad 21 juni 2024];29(2):209-33. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4614