1.
Avby G, Melke A. Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet?. SVT [Internet]. 12 januari 2023 [citerad 01 december 2023];29(2):195-207. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4613