1.
Bergman A-S, Järkestig Berggren U, Arnesson K. ”Andra ögon idag?” : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet. SVT [Internet]. 02 januari 2024 [citerad 29 februari 2024];30(3):739-58. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4580