1.
Liebenstein Gegner H, Denvall V. Utvecklingsarbete som styrteknik: – en analys av hur utvecklingsledare erfar makt i de regionala stöd- och samverkansstrukturerna. SVT [Internet]. 02 januari 2024 [citerad 25 februari 2024];30(3):719-38. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4496