1.
Söderberg M. Det relativa ickevalet: - en kritisk diskursanalys av valfrihet inom äldreomsorgen i Sverige. SVT [Internet]. 02 oktober 2023 [citerad 17 juli 2024];30(2):627-48. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4470