1.
Ponnert L. Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården. SVT [Internet]. 24 maj 2023 [citerad 23 juni 2024];30(1):415-34. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4463