1.
Tjulin Åsa, Krasser P, Klockmo C. Den vetenskapande socialtjänsten: - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap. SVT [Internet]. 02 oktober 2023 [citerad 01 december 2023];30(2):649-60. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4451