1.
Lind J. Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller. SVT [Internet]. 02 oktober 2023 [citerad 23 juni 2024];30(2):605-26. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4442