1.
Johansson J, Marekovic A-M, Söderqvist Forkby Åsa. Mellan empowerment och disempowerment: - koordinerande arbete för nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden inom lokal aktiveringspolitik. SVT [Internet]. 02 oktober 2023 [citerad 20 april 2024];30(2):583-60. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4421