1.
Boye K. Lyrik. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 29 november 2022];29(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4418