1.
Borgström Åsa. Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning : - erfarenheter av självpresentationer på internet . SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 05 december 2022];29(1):91-110. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4416