1.
Spånberger Weitz Y, Hagström M. Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 05 december 2022];29(1):71-90. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4415