1.
Pålsson D, Wiklund S. Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 12 augusti 2022];29(1):47-70. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4414