1.
Nilsson A, Gunnarsson J, Borgström A, Brandt I. Lyrik. SVT [Internet]. 03 juni 2022 [citerad 02 juli 2022];28(4):523–526. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4373