1.
Holmström E, Andersson K. Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie. SVT [Internet]. 03 juni 2022 [citerad 01 juli 2022];28(4):455–475. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4369