1.
Alftberg Åsa. ”Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?”: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin. SVT [Internet]. 03 juni 2022 [citerad 29 februari 2024];28(4):439–453. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4368