1.
Björngren Cuadra C, Cuadra S. Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet. SVT [Internet]. 03 juni 2022 [citerad 02 juli 2022];28(4):417–438. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4367