1.
Tideman M, Aspling J. Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. SVT [Internet]. 03 juni 2022 [citerad 01 juli 2022];28(4):393–415. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4366