1.
Brännvall M, Ekström V. Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”: - polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn. SVT [Internet]. 24 maj 2023 [citerad 16 juli 2024];30(1):435-5. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4274