1.
Karlsson P, Oscarsson L, Segnestam Larsson O, Wollter F. Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 23 juni 2024];28(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4256