1.
Lunneblad J. Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 23 juni 2024];28(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4255