1.
Ulmestig R, Panican A. Samverkan med konkurrerande kunskapsansprÄk inom lokal aktiveringspolitik. SVT [Internet]. 11 juli 2022 [citerad 17 juli 2024];28(2). TillgÀnglig vid: https://socvet.se/article/view/4253