1.
Enell S, Allgurin M. Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem. SVT [Internet]. 02 januari 2024 [citerad 21 juni 2024];30(3):701-18. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4204