1.
Hjelte J, Höög E, Nordström A. Kunskap och expertis i små glesbygdskommuners socialtjänst: – synen på utmaningar och lösningar. SVT [Internet]. 24 maj 2023 [citerad 09 december 2023];30(1):457-76. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4116