1.
Blom Nilsson M. Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter. SVT [Internet]. 24 maj 2023 [citerad 22 september 2023];30(1):477-98. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4115