1.
Johansson S, Liljegren A. Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser. SVT [Internet]. 27 september 2021 [citerad 18 augusti 2022];28(1):3-28. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4082