1.
Börjesson A, Hedin U-C. Nya böcker. SVT [Internet]. 27 september 2021 [citerad 25 januari 2022];28(1):119-27. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4079