1.
Backlund Åsa, Thorén K, Lundström T. Socialtjänstens respons på "flyktingkrisen": Mottagandet av ensamkommande barn. SVT [Internet]. 27 september 2021 [citerad 06 december 2023];28(1):75-94. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4075