1.
Amcoff J. Socialbidragstagares flytt mellan storstad och avfolkningsbygd: Social dumpning eller problemanhoppning i förorten?. SVT [Internet]. 27 september 2021 [citerad 20 oktober 2021];28(1):29-50. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4073