1.
Osvaldsson Cromdal K, Dahlstedt M. Förord. SVT [Internet]. 27 september 2021 [citerad 29 februari 2024];28(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4071