1.
Helmersson S, Vallström M, Vallström M. De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner. SVT [Internet]. 02 januari 2024 [citerad 29 februari 2024];30(3):681-99. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/4041