1.
Mattsson T. Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete. SVT [Internet]. 22 april 2021 [citerad 19 april 2024];27(3-4):329-41. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3674