1.
Mulinari P, Tahvilzadeh N, Kings L. Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin. SVT [Internet]. 22 april 2021 [citerad 15 april 2024];27(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3664