1.
Björngren Cuadra C, Ouis P. Grönt och hållbart socialt arbete - Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner. SVT [Internet]. 22 april 2021 [citerad 17 april 2024];27(3-4):207-26. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3662