1.
Pålsson D, Wiklund S. Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. SVT [Internet]. 09 oktober 2022 [citerad 29 november 2022];29(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3524