1.
Osvaldsson Cromdal K, Dahlstedt M. Norrköpingsredaktionen välkomnar till ett nytt år med Socialvetenskaplig tidskrift. SVT [Internet]. 21 december 2020 [citerad 07 december 2021];27(1):1-3. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3408