1.
Harnett T. Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre. SVT [Internet]. 13 januari 2020 [citerad 17 april 2024];26(3-4):303–322. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3092