1.
Stranz H, Bergmark Åke, Lundström T. På olika villkor? – extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. SVT [Internet]. 16 januari 2020 [citerad 17 juli 2024];26(2):131–152. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/3083