1.
Lindqvist R, Bygren LO. Arbetsrehabilitering av arbetslösa långtidssjuka kvinnor Informellt socialt stöd vid myndighetskontakter. SVT [Internet]. 31 januari 2016 [citerad 22 september 2023];4(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2953