1.
Bergmark Åke, Lundström T. Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. SVT [Internet]. 04 februari 2016 [citerad 30 november 2023];5(4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2918