1.
Gunnarsson E. Kvinnors fattigdom – könsperspektivet i forskningen om socialbidrag och fattigdom. SVT [Internet]. 05 februari 2016 [citerad 19 april 2024];7(1-2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2825