1.
Lundström T, Sallnäs M. Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården. SVT [Internet]. 08 mars 2016 [citerad 16 juli 2024];10(2-3). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2658