1.
Melin Emilsson U. Gruppboende för dementa - en omsorgsform eller ett begrepp i försvinnande?. SVT [Internet]. 28 mars 2016 [citerad 15 april 2024];11(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2635