1.
Evertsson L, Johansson S. Epilog. SVT [Internet]. 28 mars 2016 [citerad 23 juni 2024];11(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2633