1.
Hjort T. Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält. SVT [Internet]. 28 mars 2016 [citerad 04 februari 2023];12(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2627